On İki Levha Yayıncılık Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru - Ramazan Korkmaz UN10879

On İki Levha Yayıncılık Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru - Ramazan Korkmaz UN10879

Anasayfa / Hobi & Kültür / Kitap Kültür / Eğitim Başvuru / İş Ekonomi - Hukuk
EUR 8.66 In stock
€8.66 €19.91 42% OFF Promosyon Sadece 1 Gün
Rated 4.8/5, 39 Reviews

Özellikler ve Bilgiler

On İki Levha Yayıncılık Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru - Ramazan Korkmaz UN10879

'Aslında Kamu Hukuku ile ilgili bir konu gibi gözükse de, bireysel başvuru yargılamasında özel hukuka ilişkin pek çok konu mevcuttur. Öncelikle, 6216 sayılı Kanun'un 49/VII. maddesinde 'Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.' denilerek özel hukuk alanı için temel yargılama kanunu olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na atıf yapılmıştır. Yapılan bu atfın medenî usul hukuku bağlamında ne tür sorunlar oluşturacağını belirlemek açısından da bu çalışmanın yapılmasında ayrı bir gereklilik vardır. Ayrıca, bireysel başvuru yoluyla, ihlal edildiği ileri sürülebilecek haklar arasında sadece Kamu Hukuku bağlantılı haklar değil, özel hukuka ilişkin haklar da vardır. Daha özele indirgenecek olursa; adil yargılanma ve makul sürede yargılanma, medenî usûl hukukunun temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bilhassa ülkemiz açısından yargılamaların uzun sürmesi ve buna yönelik bazı çalışmaların yapılması, önlemlerin alınması gerekliliği gündeme gelmişken bireysel başvuru ile de bu çalışmalara yön verecek, katkı sağlayacak nitelikte kararların verilmesi özel hukuk açısından kuruma bakmanın gerekliliğini bir kat daha arttırmıştır.'(Tanıtım Bülteninden)

On İki Levha Yayıncılık Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru - Ramazan Korkmaz UN10879